Realizowane projekty

 

 

Realizowane projekty

Tytuł projektu: Podnoszenie konkurencyjności firmy LOKO sp. z o.o. sp.k. w oparciu o projekt wzorniczy innowacyjnego materaca do zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych dedykowanego osobom z chwilową lub stałą dysfunkcją narządów ruchu i kręgosłupa.

Beneficjent: LOKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.05-22-0027/21

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś​ Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Wartość​ projektu: 610 695.00 PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 496 500.00 ​PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 422 025.00 ​PLN

 

Cele projektu
Celem projektu firmy LOKO jest opracowanie wzornicze innowacyjnego materaca stanowiącego element stałego wyposażenia wnętrza mieszkaniowego, dedykowanego do przeprowadzania zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych stworzonego w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb i ograniczeń osób z chwilową lub stałą dysfunkcją narządów ruchu i kręgosłupa.

 

Planowane efekty
W wyniku zrealizowanych w ramach projektu usług doradczych opracowane zostaną innowacyjne i unikalne w skali kraju materace do zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych dedykowane osobom z chwilową lub stałą dysfunkcją narządów ruchu i kręgosłupa.

Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu projektu:

  1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – wartość docelowa: 1;
  2. Liczba wdrożonych nowych projektów wzorniczych – wartość docelowa: 1.